Stichting Otis Talent

Meneer Otis is het gezamenlijke platform van cultuurorganisator Otis en Stichting Otis Talent. Meneer Otis zet zich organisatorisch in voor verschillende culturele initiatieven, podia en evenementen.

Stichting Otis Talent heeft per 2021 alle taken vanuit Meneer Otis op zich genomen inzake het cureren c.q. programmeren en produceren van het artistieke programma. Middels deze functie zet zij zich tevens in voor het werven van gelden en het implementeren van de drie gedragscodes van de cultuursector; Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie.

Doelstelling

In de statuten Stichting Otis Talent is haar doelstelling als volgt omschreven,

 1. De Stichting heeft als doel: het versterken van het (podium)kunstenklimaat en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  a. Het organiseren en presenteren van uitvoerende podiumkunsten;
  b. Het waar wenselijk verder uitbreiden van haar taken rondom bedoelde (podium)kunsten;
  c. Het bevorderen van talent; en
  d. Het waar mogelijk bijstaan in de ontwikkeling van talent

De 4 programma pijlers voor de periode 2023-2024,

- Een doorlopend theaterprogramma;
- Een jaarlijks storytellingfestival;
- Een doorlopend muziekprogramma;
- Het aanbieden van programma voor of in samenwerking met   opleidingsinstellingen en/of het sociaal-maatschappelijk domein;

Als surplus blijft Meneer Otis zich inzetten om makers te ondersteunen. Hiermee zet zijn zich in voor het productieklimaat van zowel jazz- en vrije improvisatie, als ook het klimaat voor regionale onafhankelijke producenten, of makers, in de podiumkunsten met de focus op klein theater. Hierin heeft zij de ambitie zowel eigen artistieke producties op te zetten als netwerk gerelateerde activiteiten, zoals de Netwerkdag Theater & Dans 025.

Organisatie

Stichting Otis Talent is opgericht op 27 februari 2020 en zetelt te Nijmegen, Molukkenstraat 10, 6524 NB.

contact: info (@) meneerotis.nl

De stichting bestaat uit een Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit

 • Aldo Paula
 • Leonard de Weerd
 • Melanie Migchelbrink

Het Bestuur bestaat uit;

 • Roy Potijk (Directeur-Bestuurder)

Doneren

Stichting Otis Talent
KVK 77475321
RSIN 861018874
Rabobank Rijk van Nijmegen
NL61RABO0361909934

Stichting Otis Talent heeft de Culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken (hiervoor geldt een drempelbedrag en een maximum). Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Onze organisatie ontvangt de subsidieregeling Meerjarige Culturele Programma’s van de Gemeente Nijmegen (2023-2024) en de subsidieregeling kleinschalige en incidentele programmering (SKIP) van Fonds Podiumkunsten, aangevuld met verschillende projectsubsidies.

Documenten

2023-2024 Beleidsplan

2022 Inhoudelijk Jaarverslag

2022 Financieel Jaarverslag

2023 Inhoudelijk Jaarverslag

2023 Financieel Jaarverslag